Prosjekt og ettermarked

Prosjekt og ettermarked

ABK-Qviller bistår med prosjektering, support, vedlikehold, reparasjoner og montasjearbeid.

Prosjektering

ABK-Qvillers prosjektavdeling bistår med:

 • Systemvalg  
 • Produktutvelgelse
 • Driftsberegninger
 • Montasjeskisser
 • Driftsdokumentasjon
 • Prosjektgjennomføring og prosjektledelse etter nærmere avtale

 
Vi bistår entreprenører, installatører og forhandlere med å velge rett løsning og rett produkt til en hver oppgave innen våre produktområder:

 • Varmepumper og klimakjøling til boliger og næringsbygg i alle størrelser
 • Varmeopptak fra berg, jord, sjø eller spillvarme
 • Kjøling av it-installasjoner 
 • Pumper til drikkevannbrønner, varme- kjøleanlegg, vannverk og industri
 • Borutstyr for energiboring, drikkevannsbrønner og fundamentering 


Vår bistand har som målsetning at sluttproduktet ute hos bruker innehar ypperste kvalitet innenfor prosjektets rammebetingelser.

En av landets største

ABK-Qviller har siden firmaet ble etablert i 1991 hatt prosjektering av kjøle- og varmepumpesystemer i alle størrelser som en del av kjernevirksomheten. ABK-Qviller har knyttet til seg kompetansepartnere med forskjellige bakgrunner. For å imøtekomme behovet for veiledning og prosjektering er ABK-Qvillers prosjektavdeling i dag en av landets største.

Lang og bred erfaring

ABK-Qviller har over mange år bygget opp bred erfaring innenfor behovsberegning for sine kunder og kan tilby de mest effektive og energibesparende løsningene. Det benyttes meget nøyaktige prosjekterings- og tegneprogrammer for å gjøre jobben for våre partnere enklest mulig. 


Entreprenørsupport

Forebyggende vedlikehold, bistand i felt og reparasjoner

ABK-Qvillers avdeling for entreprenørsupport bistår entreprenører, installatører, forhandlere og profesjonelle anleggseiere med periodisk forebyggende vedlikehold, bistand i felt, reparasjoner og i noen grad montering. Gjennom samarbeidende entreprenører tilbyr vi landsdekkende tjenester i felt der hvor utstyret er montert. For kritiske installasjoner tilbys også døgnkontinuerlig vakttjeneste.

 

Teknisk support

For å supportere våre profesjonelle kunder med kompetanse om våre produkter har vår avdeling for innesupport høy tilgjengelighet og stor kapasitet. ABK-Qvillers kunder skal være trygge på at bistand alltid er tilgjengelig. I perioden 1. oktober til 1. april holder avdelingen telefonvakt frem til klokken 18:00 mandag til torsdag for bedre å kunne bistå våre profesjonelle kunder i felt.

Tilbyr kursing

Support-avdelingen tilbyr kurs for installatører, teknikere og montasjepersonell i egne lokaler på Brobekk i Oslo, men også i byer rundt om i landet. Les mer om våre kurs.

 

For mer informasjon kontakt:

Morten Solsem
Avdelingsleder Prosjekt
Torger Brække
Avdelingsleder Entreprenør- og forhandlersupport
Rune Haangmann
Servicekoordinator

Vi har lansert en ny digital portal

OBS! Denne siden vil snart bli faset ut. Klikk under for registrering til vår nye portal og sikre deg tilgang til ekstranett, nettbutikk og leadsportal.