Vannbehandling for næringsbygg

Vannbehandling for næringsbygg

Riktig vannbehandling gir høy energieffektivitet og lang levetid for vannbårne varmeanlegg.

Alt utstyr i et vannbårent anlegg er beregnet for rent vann uten partikler og slam. Inneholder vannet partikler, slam og andre forurensninger, kan vi få driftsproblemer og mindre effektive anlegg.

Løser utfordringer for vannbårne varmeanlegg

Luft er den største utfordringen for god vannkvalitet i vannbårne anlegg. Når stål, vann og luft kommer i kontakt, dannes magnetitt-partikler (svartrust), som igjen danner slam. Luft vil alltid komme inn i et vannbårent anlegg, enten når anlegget etterfylles eller via diffusjon og lekkasjer.

Surhet (pH-verdi) er en annen utfordring. Vannbårne anlegg med flere typer metaller, som kobber og stål, kan få andre typer korrosjon hvis vannet er surt. Derfor er det viktig å sørge for riktig pH-verdi.

Varmenormen anbefaler filtrering og vannbehandling i alle vannbårne anlegg. For større anlegg anbefaler den vannbehandling med avgassing, delstrømsfiltrering og pH-kontroll.

ABK-Qviller leverer en rekke kvalitetsprodukter til vannbehandling i vannbårne anlegg:

 • Elector elektrokjemisk vannbehandling
  Elector er en enkel og miljøvennlig vannbehandling som sørger for at du unngår slam, korrosjon og gasser i anlegget. Dette er en anodisk vannbehandler som sørger for riktig pH-verdi i vannbårne anlegg. Elector bruker delstrømsfiltrering, det vil si at deler av vannstrømmen behandles. Elector leveres i mange forskjellige størrelser, for systemvolum opp til 300 m3.
 • NoXygen vakuumavgasser
  Høyt gassinnhold i vannbårne systemer kan gi energitap, korrosjon og lydproblemer. Noxygen er en serie automatiske vakuumavgassere som enkelt og effektivt skiller ut aggressive gasser.

 • Spirovent mikrobobleutskiller
  Spirovent mikrobobleutskiller fjerner bobler via en automatisk lufteventil. I anlegg med gulvvarmerør som ikke er diffusjonstette, er det spesielt viktig å ha en mikrobobleutskiller.

 • Magnetfilter
  Magnetfilter fjerner magnetitt og slam fra vannbårne systemer. Vi har filtre i ulike størrelser som kan dekke behov i de fleste vannbårne varme- og kjøleanlegg.

Katalog med produkter
for vannbehandling
Katalog med produkter for vannbehandling

Last ned PDF

Kontakt oss for mer informasjon

Petter Hagen
Salgsansvarlig vannbåren varmedistribusjon

Vi har lansert en ny digital portal

OBS! Denne siden vil snart bli faset ut. Klikk under for registrering til vår nye portal og sikre deg tilgang til ekstranett, nettbutikk og leadsportal.