F-gass kurs kategori 2

Nå er F-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som monterer varmepumper med fluorholdige klimagasser må være sertifisert. Fristen for å bli F-gass sertifisert var 1. september 2013, etter denne datoen er det ulovlig å jobbe med HFK-kuldemedier for de som ikke er sertifisert. Ta kurs og bli sertifisert hos ABK-Qviller.

Om kurset

Kategori 2 omfatter installasjon, service, vedlikehold og gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass eller mindre enn 6 kg gass for hermetisk lukkede system (f.eks. væske-vann varmepumper). Lekkasjekontroll av anlegg som inneholder 3 kg gass eller mer, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder 6 kg gass eller mer. På hvert kurs vil det være mulig for 10 kandidater å gå opp til eksamen i kategori 2.

Der er Isovator AS som er sertifiseringsorgan for F-gass forordnin­gen i Norge, og det vil være Isovator AS som utsteder F-gass sertifikat etter bestått teoretisk og praktisk eksamen. OBS! Hvis man skal jobbe med anlegg med mer enn 3 kg fyllingsmende må man ta F-gass kurs kategori 1 (tilbys ikke av ABK-Qviller). Kurset gir en forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg.

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg.

  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Kuldeteknikk
  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering

Forhåndskunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe-/kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen. Alle kursdeltakere får tilsendt et F-gass kompendium før kursstart, vi anbefaler at alle deltakere leser gjennom dette før kursstart. Prisen for kompendiet er kr. 700,- inkl. porto.

Forhåndsprøve

Forhåndsprøven er en nettbasert prøve som deltakerne vil få tilgang 1 til 2 uker før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har basiskunnskaper om F-gass allerede før kursstart.

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og av en teoretisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre. Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler. Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

 

Praktisk informasjon

Enkel timeplan

Dag 1 08:00 - 17:00  Registrering og teori
Dag 2  08:00 - 17:00  Praktiske øvelser
Dag 3 08:00 - 17:00 F-gass sertifisering – Eksamen i regi av Isovator AS


Kursdatoer

Sted

Avdeling varmeopptak, kursfasiliteter og logistikk
Brobekkveien 80 B
0582 OSLO

 

Pris

F-gass kurs kr 8 250
Eksamen F-gass kr 6 150
F-gass kompendium  kr 700
Totalt kr 15 100 per deltager

 

Materiell

F-gass kompendium blir sendt per post før kursstart.
Ved påmelding 1 uke før kurs garanteres ikke at kompendium kommer frem i tide.


Kurs- og seminaravgift

Kurs- eller seminaravgift betales når bekreftelse på deltakelse er mottatt.
Kurs- eller seminaravgift inkluderer ikke reise og opphold.


Overnatting

Overnatting er ikke inkludert, men ABK-Qviller har avtale med Choice hotellene over hele landet og Thon Hotel Linne. Les mer her.


Bespisning

Lunsj alle dager


På- og avmeldingsfrister

Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.
Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift.


Avlysning

Dersom ikke mange nok melder seg på et kurs eller seminar, forbeholder ABK-Qviller seg retten til å avlyse. Eventuelt innbetalt kurs- eller seminaravgift blir da selvsagt refundert.

 

Påmelding

Fill out my online form.

Vi har lansert en ny digital portal

OBS! Denne siden vil snart bli faset ut. Klikk under for registrering til vår nye portal og sikre deg tilgang til ekstranett, nettbutikk og leadsportal.