ABK-Qviller fundamentering Bøkeskogen symmetrix drill thru. Foto: Knut Vedeld Hovde

Drill Thru til forankringsboring for Bøkeskogen miljøtunnel

Entreprenørservice AS valgte Symmetrix Drill Thru til forankringsboring for Bøkeskogen miljøtunnel på E18. Det sparte de mye tid på.

Den nye Larvikstunnelen fra Haga til Farriskilen er 2,8 km lang, og de siste 300 m er Bøkeskogen miljøtunnel. Dette er en betongstøpt tunnel overfylt med masser og beplantet med bøketrær.

Miljøtunnelen krevde omfattende klargjøring i forkant, ikke minst fordi det var mye svært fuktig leire i grunnen. Før graving ble hele området massestabilisert, og byggegropa ble grundig sikret med forankringsstag før tunnelene ble støpt.

– Sparte fryktelig mye tid

Standard fremgangsmåte for forankringsstag er å bore med fôringsrør gjennom løsmasser ned til fjellet. Når fôringsrøret er på plass, må hele borestrengen trekkes opp. Så setter man på fjellkrone før boringen fortsetter til ønsket dybde i fjellet.

Symmetrix Drill Thru løser denne jobben uten å bytte borkrone: Når fôringsrøret har nådd ned til fjell, løsnes piloten fra ringkrona og kan fortsette videre nedover i fjellet. 

– Her var det veldig mange hull å bore, så vi valgte Drill Thru for å spare tid. Vi er veldig fornøyde; det sparte oss for fryktelig mye tid, fastslår anleggsleder Runar Hanes i Entreprenørservice.

ABK fundamentering Bøkeskogen symmetrix drill thru. Foto: Knut Vedeld Hovde

 

Åpnet foran skjema

Totalt boret Entreprenørservice as om lag 650 punkter for forankringsstag. Disse stagene skal ta hele lasten slik at åsen over miljøtunnelen ikke raser ut. 

– På det lengste var det nesten 70 meter ned til fjell. Så det gjorde veldig mye for vår del å bore helt ned i stedet for å trekke opp og sette på fjellkroner, understreker Hanes.

Han anslår at Drill Thru sparte selskapet for om lag et kvarter per borehull. Det vil si drøyt 162 timer, eller målt i arbeidstid en måned. Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Farriseidet ble åpnet flere måneder før planen.

ABK-Qviller AS leverer Symmetrix Drill Thru med gjennomgående pilot.

For mer informasjon kontakt:

Morten Almark
Salgsingeniør anleggssektor
Patrik Wahlström
Salgs- og produktansvarlig borstål

Vi har lansert en ny digital portal

OBS! Denne siden vil snart bli faset ut. Klikk under for registrering til vår nye portal og sikre deg tilgang til ekstranett, nettbutikk og leadsportal.