Verktøy

Verktøy til anlegg

ABK-Qviller leverer alt du trenger av verktøy og innsatsmaterialer for å bore energibrønner og drikkevannsbrønner

ABK-Qviller er offisiell distributør av brønnboreutstyr fra Epiroc, tidligere Atlas Copco.

Utstyr og verktøy for brønnborere
Vi lagerfører et bredt utvalg produkter for ulike type boringer, så som:

 • energiboring for varmepumper
 • boring av drikkevannsbrønner i berg og grusbrønner i løsmasser
 • boring av observasjonsbrønner (miljøbrønner)
 • boring av rørfundamenter og forankringsboring (fundamentering)
 • horisontal – og presisjonsboringer

Av hjelpeverktøy kan vi tilby en rekke produkter, som kjedetangutstyr, oppslagere, fangverktøy, bornøkler, slipemaskiner, knekkemaskiner for borhammere samt smøremidler (Matex).

Innsatsmaterialer til brønnborere - kollektoranlegg

 • Kollektorer
 • Isolerte rør
 • Samlekummer
 • Inspeksjonsbrønner
 • Kuldebærervæsker for frostsikring av kollektoranlegg
 • Bentonittprodukter og hurtigsegment for å stoppe overflatevann ned i borehullene
 • Frostsikringsmidler for kollektorer (etanoler og glykoler)

Verktøy for å koble opp og kjøre i gang kollektoranlegg
ABK-Qviller leverer el-sveiseapparater for både muffesveising og speilsveising. Muffeapparatene kan sveise dimensjoner fra 31 til 315 mm.

Vi anbefaler å helsveise kollektoranlegg i størst mulig grad. Det gir «hel ved» og best garanti for et tett anlegg.

Øvrig utstyr for montering av kollektoranlegg:

 • Kollektormatere (slangemater – motordrevet)
 • Rørvinder
 • Tralle med tank og pumpe for å fylle og lufte kollektoranlegg
 • Peilere for temperatur og vannspeil
 • Rørkuttere,
 • Skrapeverktøy,
 • Renseservietter
 • Refraktometer for kontroll av frostsikringen

Innsatsmaterialer til brønnborere – senkepumpeanlegg

 • Senkepumper – komplette og i deler
 • Elektrisk vannpost – med design som gammeldags type håndpumpe
 • Pumpekabel og skjøteutstyr (skrukoblinger og krymp)
 • Varmekabler
 • Brønnhatter
 • Trykktanker med tilbehør
 • Rørfittings av messing
 • Elektromateriell
 • Vannslanger
 • Filtre i PEHD - også for miljøbrønner
 • Filtre av rustfritt materiale (AISI 304)
 • Filtergrus – også for miljøbrønner
 • Bentonitter (svelleleire) – også for miljøbrønner
 • Aquatett-utstyr (svellegummi-tetninger) for stopp av brønnforurensninger

Vi kan også levere ferdigkoblede, oppvarmede pumpehus for montering over borehullet.

Verktøy for senkepumpemonteringer
Vi tilbyr blant annet:

 • Slangemater for nedføring og opptrekk av senkepumpe og drikkevannsslange
 • Rørvinder
 • Hullsager for stålrør

 

Katalog med verktøy for borutstyr - 
brønnboring og fundamentering:
Borutstyr - brønnboring og fundamentering katalog

Last ned PDF

 

Katalog med verktøy og
sveisemateriell for energi-
kollektorer:
Katalog med verktøy og sveisemateriell for energikollektorer

Last ned PDF

For mer informasjon kontakt

Morten Almark
Salgsingeniør anleggssektor
Patrik Wahlström
Salgs- og produktansvarlig borstål

Vi har lansert en ny digital portal

OBS! Denne siden vil snart bli faset ut. Klikk under for registrering til vår nye portal og sikre deg tilgang til ekstranett, nettbutikk og leadsportal.