Senkepumper

Drikkevannsbrønner og miljøbrønner

ABK-Qviller lagerfører et komplett sortiment av senkepumper for borebrønner. Vi dekker alt fra pumper for hyttebruk til pumper beregnet for kommunal vannforsyning.

Senkepumper til alle typer borehull og behov

Vi tilbyr senkepumper fra belgiske Well Pumps, som leverer spesielt robuste produkter i rustfritt materiale med økt toleranse for partikler i vannet.

ABK-Qviller satser på turtallsregulerte pumper med trykkstyring. Dette gir anlegg som sparer plass og er mer økonomiske i drift enn konvensjonelle anlegg. Slike pumpeanlegg gir jevnt vanntrykk, forenklet installasjon og sparer energi.

Komplette løsninger for miljø- og drikkevannsbrønner

For store vannforsyningsanlegg basert på grunnvann fra grusbrønner kan vi tilby rustfrie filtre, filtergrus, og bentonitter til forsegling. I tillegg tilbyr vi komplette løsninger for miljøbrønner (observasjonsbrønner) for å overvåke grunnvannsreservoarer og avrenning fra avfallsdeponier, søppelfyllinger og landbruk.

For å få innlagt vann trenger du:

  • Vannkilde
  • Pumpe med motor
  • Drikkevannsslange og -kabel
  • Trykktank
  • Styring med trykksensor
  • El-strøm
  • Nødvendige kobling og eventuelt vannfilter

Vi tester, kontrollerer og reparerer senkepumper

På vårt eget verksted kan vi teste, kontrollere og reparere senkepumper. For større anlegg kan vi bistå med testkjøring i basseng mot kjente ISO-standarder. 

Les mer om Well Pumps senkepumper:

Vi har lansert en ny digital portal

OBS! Denne siden vil snart bli faset ut. Klikk under for registrering til vår nye portal og sikre deg tilgang til ekstranett, nettbutikk og leadsportal.